August 26, 2021

Robotisering av maskinstyrning  

Det är sannerligen en modern värld vi lever i, där fler och fler saker robotiseras och kan styras av oss med bara några knapptryck. Det underlättar och effektiviserar definitivt mångas arbetsliv. Här kommer du kunna läsa och lära dig mer om vad maskinstyrning är för något och hur det används.

Vad är maskinstyrning?

Om något är maskinstyrt så innebär det att till exempel en entreprenadmaskin styrs av ett eller flera mätinstrument. Det blir allt vanligare, särskilt i anläggningsbranschen. Om man går en yrkesutbildning på gymnasie- eller eftergymnasial nivå så vill man gärna att dessa elever ska få ta del av och lära sig de digitala verktygen, då de blir mer och mer dominerande.

Det vanligaste mätinstrumentet som används för maskinstyrning är GPS eller GNSS. Det är bägge satellitbaserade navigationssystem. Man kan också använda sig av laser, totalstation eller en utplacerad referenspunkt som används som nollpunkt.

Det är extra vanligt att använda maskinstyrning vid väg och järnvägsbyggen då man via maskinstyrning själv slipper tänka på utsättning – det vill säga räkna ut måtten och viktiga koordinater för att bygget ska bli rätt gjort.

Digitaliserade entreprenadmaskiner

Vi tar grävmaskin som ett exempel på en entreprenadmaskin som kan digitaliseras. För att grävmaskinen ska kunna skötas digitalt så får man först utrusta den med en dator och programvara. Därefter kopplas den ihop med en lokal mätstation som övervakar arbetet med hjälp av koordinater. Datorsystemen ger dig ritningar främst i 2D, men du kan även få dem i 3D. Du kan alltså övervaka arbetet på en datorskärm, och på så sätt styra därifrån.

Med dessa verktyg blir ditt arbete som grävmaskinist väldigt mycket lättare, då det krävs mindre utförlig projektering (detaljmätning av olika slag, likt utsättning som vi nämner tidigare) eller inmätning i samma mån. Det är också tidseffektivt och kommer i sin tur vara mindre kostsamt.

Att använda sig av maskinstyrda entreprenadmaskiner har många fördelar. På bilden en HZM 809:a med Avant-skopa Bildkälla: Nordisk Maskin Maskinredskap AB

 

Även om dessa mätinstrument är vanligare vid stora väg och järnvägsbyggen, så finns det även tillgängligt för mindre byggen som till exempel husbyggen eller vid muddring av hamnar och sjöar.

Om du är grävmaskinist eller jobbar på anläggning kan det därför vara bra att kolla upp olika entreprenadmaskiner, deras egenskaper och eventuella förutsättningar för maskinstyrning.

Behöver du diverse tillbehör till dina entreprenadmaskiner så går det att hitta till bra kvalitét och pris hos bland annat nordiskmaskin.

 

Viktigt med digital kompetens och grundkunskap

Även om det blir vanligare att entreprenadmaskiner blir automatiserade, så kräver det att du som anläggningsmaskinförare har en kompetens och förstår dig på tekniken som används. Och även om det mesta är digitalt så behöver man en grundkunskap i yrket som manuell maskinförare för att kunna förutse och hantera eventuella risker och kunna upptäcka fel. Det är inte en hundraprocentig garanti att tekniken är korrekt i alla lägen, så man behöver också kunna göra mätningar och ritningsläsningar manuellt.

Vill du veta mer? Du kan läsa en mer utförlig förklaring om datorstyrda entreprenadmaskiner och hur det fungerar på byggipedia.se!

Bildkälla försättsbild: Danish Construction Channel, Youtube